NPA Accreditatie

NPA accreditatie

Met trots kunnen we vertellen dat Huisartsenpraktijk Opheij en de Goeij sinds mei 2024 is geaccrediteerd door het Nederlands bureau voor Praktijk Accreditering (NPA) en de praktijk een kwaliteitskeurmerk is toegekend van de NPA- Praktijkaccreditering®.

Dit keurmerk geeft vertrouwen in zorg en dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.

Wat houdt dit in?

Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Allereerst wordt de praktijk helemaal doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de organisatie van de praktijk, de medische zorg in de praktijk en de mening van de patiënten. Daarbij is onder andere gekeken naar procedures voor gedelegeerde taken, patiënten tevredenheid, voorschrijfbeleid, controlebeleid bij chronisch zieken (COPD, diabetes, hart- en vaatziekten), hygiëne, huisvesting, inrichting, apparatuur etc.
Een onafhankelijk adviseur verwerkt al deze gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens samen met zijn/haar team aan de hand van dit rapport verbeteringsplannen voor de praktijk. De NPA-accrediteur bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of de gegevens op een juiste wijze zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering van de plannen is begonnen. Voldoet de praktijk aan deze voorwaarden, dan wordt het NPA-keurmerk toegekend.

Over 3 jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw om te beoordelen of de praktijk zich houdt aan de gemaakte afspraken en hoeverre ontwikkelingen in het verbeteringsplan zijn verwerkt.

Wij hebben hier hard voor gewerkt en zijn ook trots op het behalen van dit keurmerk

Uw mening is én blijft belangrijk, wij nemen graag uw suggesties en opmerkingen in ontvangst.