Meting doorgeven

Een zelf gemeten bloeddruk, bloedsuiker, gewicht of andere waarde kan doorgegeven worden via MijnGezondheid.net. Dit kan alleen wanneer uw huisarts deze functie (eenmalig) voor u activeert. Geef daarom eerst aan ons door dat u metingen wilt versturen.

U kunt de volgende metingen doorgeven via MijnGezondheid.net:

  • Bloeddruk
  • Bloedsuiker (glucose)
  • Gewicht
  • Hartslag

Soms is het zinvol de bloeddruk thuis te meten, bijvoorbeeld in deze situaties:

  • Uw bloeddruk is de ene keer hoger, de andere keer weer lager bij meting in de huisartsenpraktijk. U kunt dan met uw huisarts afspreken dat u de bloeddruk thuis een aantal dagen meet. Bij sommige mensen is de bloeddruk thuis veel lager dan op de praktijk. Met uw thuismetingen kan de huisarts dan beter inschatten wat uw gemiddelde bloeddruk is.
  • U heeft hoge bloeddruk en neemt hier medicijnen voor. U wilt zelf af en toe controleren of het goed gaat met uw bloeddruk.

Meting doorgeven

Inloggen MijnGezondheid.net  Handleiding 'Meting doorgeven'

Download Excel invulformulier: Invoeren Thuismetingen (Excel)
Download invulformulier: Thuismetingen 5 dagen.docx

Let op: metingen doorgeven is op dit moment alleen mogelijk via de webbrowser en niet via de Medgemak app.