BVO Borstkanker in Schijndel

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker,
baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in
een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing.
Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De contactgegevens van de
informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vindt u hier.
Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Heeft u gezondheidsklachten?
Neem dan altijd contact op met uw huisarts.