NPA praktijkaccreditatie

22 mei 2024  

Met trots kunnen we vertellen dat Huisartsenpraktijk Opheij en de Goeij sinds mei 2024 is geaccrediteerd door het Nederlands bureau voor Praktijk Accreditering (NPA) en de praktijk een kwaliteitskeurmerk is toegekend van de NPA- Praktijkaccreditering®.

Dit keurmerk geeft vertrouwen in zorg en dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen die het NHG stelt en dat onze praktijk actief werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de patiëntenzorg.