Triage in de huisartsenpraktijk

Wanneer u de huisarts belt, krijgt u een van de praktijkassistenten aan de telefoon. Zij vraagt u naar de reden dat u belt en stelt u een aantal vragen om uw hulpvraag precies duidelijk te krijgen. Dat heet triage.

Triage zorgt ervoor dat ondanks de toenemende drukte, de wachttijden zo kort mogelijk blijven. Het gaat erom dat u als patiënt de juiste zorg krijgt, op het juiste moment (bijv. bij spoed snel een afspraak of een spoedvisite), en bij de juiste hulpverlener. Het is niet de bedoeling dat de praktijkassistente de diagnose gaat stellen.

Mogelijkheden

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen zal de praktijkassistente u een aantal vragen stellen en kan zij u een voorstel doen. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De assistente geeft u een advies;
  • De assistente overlegt met de huisarts en belt u later terug;
  • De assistente vraagt de huisarts u terug te bellen;
  • De assistente maakt een afspraak voor een consult bij de huisarts of praktijkondersteuner;
  • De assistente maakt een afspraak voor een visite.

Als de afspraak geen haast heeft, zal de praktijkassistente u soms het voorstel doen later in de week te komen. Als u meerdere dingen wilt bespreken zal de assistente een dubbele afspraak voor u maken.

Triage gebeurt op basis van zorgvuldig opgestelde protocollen. Onze praktijkassistenten hebben hiervoor de noodzakelijk aanvullende cursussen gevolgd. Uiteraard doen de praktijkassistenten alles in samenspraak en overleg met uw eigen huisarts.

Hoe kunt u meewerken aan een goede triage?

We willen het spreekuur soepel laten verlopen en wachttijden tot het minimum beperken. Daarom is het van belang dat u bij het maken van een afspraak, behalve de aard van uw vraag, ook duidelijk aangeeft:

  • of u voor één of voor meerdere vragen een afspraak met uw huisarts wilt;
  • en of u denkt extra spreekuurtijd nodig te hebben.

Op die manier kan er een afspraak gemaakt worden op het juiste moment en wordt er voldoende tijd voor ingepland, waardoor lange wachttijden kunnen worden voorkomen.