Griepprikken en Pneumokokkenprik

Bevolkingsonderzoek Nederland is een screeningsorganisatie die in opdracht van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het bevolkingsonderzoek borstkanker,
baarmoederhalskanker-, en -darmkanker organiseert. Het doel is om deze vormen van kanker in
een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen, waardoor er grotere kans is op genezing.
Hier leest u meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker, het bevolkingsonderzoek
baarmoederhalskanker en het bevolkingsonderzoek darmkanker. De contactgegevens van de
informatielijnen van de drie bevolkingsonderzoeken vindt u hier.
Deelname aan de bevolkingsonderzoeken is gratis en vrijwillig. Heeft u gezondheidsklachten?
Neem dan altijd contact op met uw huisarts.

12 september 2023  

Binnenkort ontvangt u een oproep voor de grieppprik.

We gaan prikken op woensdag 11-10-2023. U wordt opgeroepen volgens een tijdschema.

Mocht u op de afgesproken datum echt niet kunnen , kunt u zelf online een afspraak inplannen bij de assistenten (na 13-10, omdat we ze eerder niet in huis hebben)

Online afspraak inplannen griepprik

Heeft u een uitnodiging ontvangen maar wilt u niet deelnemen kunt u dit ook doorgeven via een digitaal bericht aan onze huisarstenpraktijk.

Bericht aan uw huisarts